وقت سفارت کانادا:


مدارك مورد نياز برای درخواست ويزای دیدار اقوام كانادا:

1- اصل و کپی دعوتنامه ارسال شده از طرف فرد مقیم کانادا

2- کپی آخرین برگه مالیاتی دعوت کننده ( Notice of Assessment )

3-  اصل نامه اشتغال به كار دعوت كننده در كانادا

4-  كپي پشت و رو از كارت اقامت دائم يا سيتي زني دعوت كننده

5- اصل و كپي تمام صفحات پاسپورت متقاضی با حداقل یکسال اعتبار

6- کپی پاسپورت های قبلی در صورت وجود ویزای معتبر در آنها

7- کپی پاسپورت سایر اعضای خانواده که همراه شما نیستند.

8- اصل و ترجمه شناسنامه متقاضی ویزا

9- اصل گواهی بانکی جدید که در زمان درخواست بيش از یک ماه از تاریخ آن نگذشته باشد ( برای همه/هرحساب بانکی جاری / پس انداز، سپردۀ کوتاه مدت یا بلند مدت). گواهی بانکی باید حاوی نام شما /یا همسرتان، تاریخ افتتاح حساب، ماندۀ حساب ، تراز ميانگين و/یاگردش حساب باشد.در صورتي كه بخش بين المللي بانكي كه نامه را صادر كرده است نامه انگليسي به دعوت شونده  ارائه كندنيازي به ترجمه رسمي نيست.

10- الف) در صورتي كه دعوت شونده كارمند است لازم است نامه اشتغال به كار ، حكم شغلي و چند فيش حقوقي خود را ارائه كند. اصل فارسي نامه اشتغال به كار، كپي فارسي حكم شغلي و فيش هاي حقوقي به همراه ترجمه رسمي بايد ارائه شود.

ب) در صورتي كه متقاضی در شرکتی خصوصي سهامدار و یا مدير(مدیرعامل یا اعضای هیئت مدیره) باشد بايد مدارك مربوط به شركت خود را ترجمه رسمي نمايد. در اين موارد كپي برگه هاي مالياتي ، روزنامه رسمي شركت و ليست پرسنل بيمه شده شركت و ترجمه رسمي آنها بامهر دادگستري و تأييد امور خارجه كمك پرونده خواهد بود.(مدارک باید ترجمه رسمی گردند و دارای  مهر دادگستری و وزارت امور خارجه باشند)

ج) در صورتي كه دعوت شونده داراي جوازكسب است و در زمينه مرتبط با آن مشغول به فعاليت است ، كپي فارسي جواز و ترجمهرسمي آن با مهر دادگستري و تأييد امور خارجه بايد ضميمه پرونده گردد.

د) در صورتي كه دعوت شونده داراي مدركتحصيلي دانشگاهي است و در اين زمينه فعاليت ميكند ميتواند مدرك تحصيلي دانشگاهي خودرا ترجمه رسمي كند.

11- مدارک ملکی متقاضی یا همسر ایشان شامل: اسناد املاک مسکونی و تجاری همراه با ترجمه رسمی آنها

12- در صورتی که فرد دیگری پرداخت هزینه های سفر و اقامت متقاضی را پرداخت مینماید باید در یک دفترخانه اسناد رسمی این موارد را در تعهدنامه قید نماید و اصل و ترجمه آن نیز لازم می باشد. علاوه بر تعهدنامه میبایست مدارک کاری شخص گارانتی کننده نیز ارائه شود.

13- در صورتي كه همسر متقاضي داراي شرايط شغلي مناسبي باشد مدارك شغلي همسر نيز ميتواند ضميمه پرونده شود تا شرايط مالي و شغلي او براحتي اثبات شود.

14- كپي برگه اشتغال به تحصيل يا آخرين گواهي تحصيلي فرزند يا فرزندان دعوت شونده همراه با ترجمه

در صورتیکه فرزند زیر 18 سال به همراه یکی از والدین یا بدون والدین خود سفر می کند، ارائه مدارک حضانت و یا اجازه نامه از والدین و یا والد دیگر که به این سفر نمی رود، ضروری است. لطفاً فتوکپی یک مدرک شناسایی عکس دار از هر یک از والدین را در این مورد ارائه فرمایید.

دو قطعه عكس جديد سایز 3.5 * 4.5 از دعوت شونده يا دعوت شوندگان