1. مالکیت معنوی:

کلیه عناصر موجود در این وب سایت، شامل اطلاعات، اسناد، لوگو، گرافیک، تصاویر و خدمات، کلا متعلق به سایت آژانس مسافرتی و جهانگردی راه ابریشم می باشد و هیچ شخص حقیقی و حقوقی بدون اجازه کتبی صاحب عناصر مذکور، اجازه کپی کردن ، دانلود و نمایش هرگونه مطلب بارگذاری شده را ندارد.

2. شرایط استفاده از خدمات سایت:

به محض پذیرش عضویت در این سایت بیانگر قبول کلیه ضوابط و مقررات سایت است و شخص متعهد به احترام گذاشتن به تمامی قوانین و ضوابط می باشد.